Välkommen till Svensk Förening i Åggelby!

Svensk Förening i Åggelby r.f. är en helt svenskspråkig förening med 100-åriga anor. Vi vill samla personer som önskar vårda och utveckla den svenskspråkiga kulturen i Åggelby med omnejd och arrangera trivsamma träffar. Tag kontakt och kom med! Kontaktpersoner är Kenneth Nykvist/ordf. Tel: 044-98 23 878  eller Nils Michelsson/sekr.  E-post:svenskforeningiaggelby(ät)gmail.com.

Gilla oss på facebook!

 

Bekanta dig med grannbyn - Malm den 13 april

Stadsdelen Malm var ett viktigt bysamhälle redan på 1500-talet. När järnvägen kom på 1870-talet bildades en förort till Helsingfors med en skild bana enkom för begravningsplatsen. Flygfältet inledde sin verksamhet 1936 och dess framtid är ständigt hotad.

Samling på Dagmarsgatan 3 nere i foajén kl 12.30.

Pris 10€, Anmälningar till Arbis

Hans-Peter Holmström

Arrangör: Helsingfors Arbis

/19.3.2019/MBl

 

Föreningens årsmöte torsdagen den 28.3. med början kl. 18

Vi medlemmar har ju i dagarna fått den stadgeenliga kallelsen till föreningens årsmöte som hålls på Åggelby Societetshus, Larin Kyöstis väg 7, med början klockan 18.00 torsdagen den 28 mars. Så det här är bara en påminnelse. Oulunkyläseura har också möte samtidigt på Socis så sök dig dit där det talas svenska, i ett mindre rum bakom stora salen. / 13.3.2019 / MBl

Månadskaffe på Socis torsdagen den 21.3

Igen dags för oss som är hemma på dagen att söka sig till Åggelby Socis, Larin Kyöstis väg 7, för att dricka dagskaffe på svenska. Det är torsdagen den 21 mars mellan klockan 13-15 som gäller. Stadens tidtabell med att få det nyrenoverade huset att fungera fullt ut är inte av denna värld. Därför mera primitiv kafedoria än vanligt. Kom som du är, ditt goda humör tar vi gärna del av.  Följande träffar blir 18.4, 16.5 och 15 augusti. /16.3.2019 Mbl

 

Årets första nummer av Oulunkyläinen finns att få

Årets första nummer av lokaltidningen Oulunkyläinen kan avhämtas på de vanliga ställena: Musta-Pekka, Biblioteket och Socis. Den finns också digitalt på adressen Oulunkyläinen.fi

Läs och begrunda vad som sker i din omnejd. / 20.2.2019/MBl

Kaffedags på Åggelby Socis torsdagen den 21.2!

Golvet i Åggelby Socis reparerades enligt tidtabellen och nu flyttar aktiviteterna in igen. Vi som är hemma på dagen träffas nu torsdagen den 21.2 mellan kl. 13-15 i Tornkabinettet. Socis eget café tungerar ännu inte så vi har det lite enklare än vanligt. Kom med och se hur det är efter nästan ett år i förskingringen! Välkommen!! / 15.2.2019/MBl

 

Åggelby Socis informerar livligt på Facebook

Det nyöppnade Åggelby Socis berättar utförligt på sin förnyade Facebook-sida om allt som kommer att hända i huset. Gå in på FB och skriv Asukastalo Oulunkylän seurahuone i sökfältet så dyker sidan upp och du kan begrunda vad  som kommer att hända där. /1.2.2019/MBl

 

Nu e de igen bridge på Socis!

Bridgen är igen i full gång i nyrenoverade Socis. Fina golv, inget knarr. /29.1.2019/MBl

 

Färdigrenoverat på Åggelby Socis!

Ibland går renoveringsarbete faktiskt som på Strömsö. Arbetet med golvet i Åggelby Socis på Larin Kyöstis väg blev färdigt enligt planerna i slutet av 2018. Nu pågår inflyttningen för fullt. Det här betyder att februarimånads kaffeträff den 21.2 hålls på Socis i Tornkabinettet mellan kl. 13-15. Det skall bli skönt att få komma hem igen efter de provisoriska arrangemangen vid Byäldstevägen. / 17.1.2019/MBl

 

 

Kaffeträff torsdagen den 17.1 mellan kl 13-15.

Vi som har möjlighet, samlas än en gång  i gemensamhetsbyggnaden på Byäldstevägen 30. Kom och umgås på svenska om du har tillfälle till det. Föreningen bjuder och varken förhandsanmälan eller medlemskap behövs - bara ett positivt sinnelag. Följande träff är 21.2, sannolikt då också på Byäldstevägen 30. Därefter borde vi kunna flytta tillbaka till Tornrummet på Socis. Hjärtligt välkommen! /10.1.2019/MBl

 

Dags att söka understöd för år 2019!

Sätt en guldkant på verksamheten genom understöd från Svensk Förening i Åggelby. Föreningen kan ge  understöd åt svenskspråkiga aktörer i Åggelby med omnejd i nordöstra Helsingfors. Föräldraföreningar, Hem och skola, klasser, dagisar och andra föreningar är exempel på sammanslutningar som kan ansöka om understödet. Skicka in ansökningar (plan för verksamheten + budget + bankkonto) per e-post till svenskforeningiaggelby(at)gmail.com före den 15 februari 2019. OBS! Om din sammanslutning fått understöd av oss år 2018, kolla att det är redovisat. Utan redovisning, inget nytt understöd.

De som blir beviljade understöd meddelas i början av april 2019. Fråga gärna, antingen via e-post adressen eller telefon 044-98 23 878. De som beviljats understöd för 2019 skall inom samma år  presentera en ekonomisk redovisning till Svensk Förening i Åggelby. / 1.1.2019/MBl

 

Svensk Förening i Åggelby vill önska alla en god jul och ett gott nytt år! 

Vi vill också tacka våra medlemmar och samarbetspartners och alla andra som deltagit i vår verksamhet. Vi ser fram emot att få träffa er igen, på föreställningen av Chess den 30 januari, på årsmötet den 28 mars och på vår traditionella utfärd i maj, för att nämna några av begivenheterna under 2019. Hälsningar / Kenneth Nykvist /1.1.2019/MBl