SVENSK FÖRENING I ÅGGELBY

 Svensk Förening i Åggelby r.f. är en helt svenskspråkig förening med 100-åriga anor. Vi vill samla personer som önskar vårda och utveckla den svenskspråkiga kulturen i Åggelby med omnejd och arrangera trivsamma träffar.

 Senast uppdaterat: 2020-06-02 Aktuellt: Uppsatstävlingen för eleverna i lågstadiets årsklass 6 är avgjord och vinnarna är premierade. Läs deras bidrag på Aktuellt! 2020-06-03 Aktiellt: En tavla föreställande Åggelby Skyddskårshus invigning är donerad till Helsingfors stadsmuseum. 2020-06-04 Kontakter: Länken till Kottby-sällskapets sida infogad. 2020-06-06 Aktuellt: Gamla kartor över Åggelby. 2020-06-10 Aktuellt: Stadsplan uppdateras för Dammen.


- - - - -